Open Site Navigation
DSC00822.jpg

IDE to Poland ​wraz z MML Studio
i Majoliką Nieborów

IDE International Design Expeditions (IDE) to platforma, której celem jest nawiązanie unikalnej, międzynarodowej współpracy, w wyniku której powstają nowego typu przedmioty, głęboko osadzone w magii tego co lokalne. W jednym miejscu i w określonym czasie, IDE skupia społeczność projektantów, twórców, kucharzy, producentów i rzemieślników w celu wspólnej pracy i wymiany wiedzy oraz spostrzeżeń. W rezultacie powstaje wspólna kolekcja ceramiki, łącząca wpływy tego co globalne i tego co lokalne. Każda wyprawa IDE to kilka tygodni wymiany know-how w trakcie intensywnych sesji roboczych z rzemieślnikami i projektantami w ich pracowniach.

Ostatnio wyjęte z pieca: