top of page

Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.studiopiel.com (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

2. Właścicielem Sklepu Majolika Nieborów i jednocześnie administratorem danych jest Fundacja Trzy Trąby z siedzibą przy ulicy Okólnik 11 / 33, 00-368 Warszawa, Polska.

3. Majolika Nieborów oraz Fundacja Trzy Trąby dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

 

§ 1 Jak zbieramy dane?

1. Majolika Nieborów zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
a) rejestracji konta w sklepie internetowym
b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym;
c) subskrypcji Newslettera;
d) korzystania z formularza kontaktowego.

3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:
a) imię i nazwisko
b) adres e-mail
c) dane adresowe: kraj, kod pocztowy, miejscowość, nazwę ulicy wraz z numerem domu i mieszkania
d) numer telefonu

4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §4.

5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:
a) imię i nazwisko
b) adres e-mail
c) dane adresowe: kraj, kod pocztowy, miejscowość, nazwę ulicy wraz z numerem domu i mieszkania
d) numer telefonu

6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
a) dane firmy Przedsiębiorcy
b) numer NIP

7. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje następujące dane:
a) imię i nazwisko
b) adres e-mail
c) dane adresowe: kraj, kod pocztowy, miejscowość, nazwę ulicy wraz z numerem domu i mieszkania
d) numer telefonu
e) wiek (nieobowiązkowo)

8. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu Klient podaje następujące dane:
a) imię i nazwisko
b) adres e-mail
c) numer telefonu

9. Podczas korzystania ze Stron Internetowych Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas
dostępu, typ systemu operacyjnego.

10. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym.

 

§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

1. W przypadku dokonania rejestracji konta w Sklepie Internetowym dane Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Konto tworzone jest na serwerze, należącym do firmy hostingowej OVH, która ma dostęp do tych danych. Ponadto dostęp do danych ma również firma Google w ramach analityki danych Google Analytics i usług mailowych Gmail, oraz operator platformy Wix w celu zapewnienia obsługi technologicznej sklepu internetowego.

2. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej Furgonetka, w celu dostarczenia zamówionych towarów. Dostęp do danych ma również firma oferująca obsługę księgową Fakturownia.

3. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU s.a.

4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.

5. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail Majolika Nieborów będzie wysyłał wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

 

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Majolikę Nieborów na komputerze osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Majolikę Nieborów  produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.

2. Majolika Nieborów wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
b) cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

3. Majolika Nieborów wykorzystuje cookies własne w celu:
a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

4. Majolika Nieborów wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
a) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook);
b) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google
5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

7. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
a) Przeglądarka Internet Explorer
b) Przeglądarka Mozilla Firefox
c) Przeglądarka Chrome
d) Przeglądarka Safari
e) Przeglądarka Opera
8. Sklep Internetowy może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych. MAWA nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

 

§ 4 Dostęp do danych oraz zabezpieczenia

1. Dane osobowe zbierane przez Majolika Nieborów za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922).

2. Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego mają jedynie uprawnieni pracownicy Fundacji Trzy Trąby.

3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w paragrafie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.

4. Majolika Nieborów zapewnia Klientom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do konta w Sklepie Internetowym.

5. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. Fundacja Trzy Trąby może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Internetowym regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez Fundację Trzy Trąby roszczeń od danego Klienta.

6. W przypadku subskrypcji biuletynu informacyjnego Klient ma możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej.

7. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu Sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Majolika Nieborównie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Przypomnij hasło”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta.

8. Majolika Nieborów nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

 

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Fundacja Trzy Trąby oraz Majolika Nieborów poinformują Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: pracownia@majolikanieborow.pl
3. Data ostatniej modyfikacji: 14.04.2021 r.

bottom of page